|
  • Русский
  • English

Հասմիկ Աշոտի Եղիազարյան

Հասմիկ Աշոտի Եղիազարյան

«Մուրացան» ՀՀ ախտորոշիչ կենտրոնի սոնոգրաֆիստ-սրտաբան
Ֆունկցիոնալ դիագնոստ, մանկական սրտաբան

Կրթություն

1998-2004թթ. ԵՊԲՀ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

2004-2005թթ. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ, «Մուրացան» ՀՀ

2005-2007թթ. Մոսկվայի Բակուլևի անվան ՍԱՎԳԿ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ֆունկցիոնալ ախտորոշում մասնագիտությամբ

2015-2017թթ. «Նորք-Մարաշ» ԲԿ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկական սրտաբանություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2007-2015թթ. «Էրեբունի» ԲԿ, բժիշկ-էխոկարդիոգրաֆիստ

2015թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ախտորոշիչ կենտրոնի սոնոգրաֆիստ-սրտաբան

 

Պարգևատրումներ

2018թ. «Պատվոգիր», տրվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի կողմից

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել