|
  • Русский
  • English

Անի Մարտիրոսի Խաչատրյան

Անի Մարտիրոսի Խաչատրյան

«Մուրացան» ՀՀ ախտորոշիչ կենտրոնի բժիշկ-ռենտգենաբան
Ճառագայթաբան-ռենտգենաբան

Կրթություն

2005-2011թթ. ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2003-2005թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2013թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ախտորոշիչ կենտրոնի բժիշկ-ռենտգենաբան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել