|
  • Русский
  • English

Յուլյա Էլիբեկի Անտոնյան

Յուլյա Էլիբեկի Անտոնյան

«Մուրացան» պոլիկլինիկայի սրտաբան
«Մուրացան» ՀՀ ինտենսիվ թերապիայի ծառայության բժիշկ-օրդինատոր
Սրտաբան

Կրթություն

1965-1971թթ. ԵՊԲԻ, բուժական ֆակուլտետ

1971-1972թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ թերապիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1971-1974թթ. Թումանյանի բուժ. միավորում, բժիշկ-թերապևտ

1974-1992թթ. Թումանյանի բուժ. միավորում, ֆունկցիոնալ կաբինետի բժիշկ

1992-2003թթ. Թումանյանի բուժ. միավորում, սրտաբան, էլեկտրո- և էխոկարդիոգրաֆիստ

2003-2008թթ. «Մալաթիա» ԲԿ, սրտաբանության և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի սրտաբան

2007թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ինտենսիվ թերապիայի ծառայության բժիշկ-օրդինատոր

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

1994թ. Վերապատրաստման կուրս՝ «Կլինիկական կարդիոլոգիա», Երևան, Հայաստան

1997թ. Վերապատրաստման կուրս՝ «Կլինիկական էխոստրագրություն», Երևան, Հայաստան

2013թ. Վերապատրաստման կուրս՝ «Անհետաձգելի սրտաբանություն», Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի անդամ

Եվրոպայի սրտաբանների ասոցիացիայի անդամ

 

Հասարակական գործունեություն

1988-2002թթ. Թումանյանի բուժ. միավորման արհեստակցական միության նախագահ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել