|
  • Русский
  • English

Վարսենիկ Հարությունի Եղիազարյան

Վարսենիկ Հարությունի Եղիազարյան

«Մուրացան» պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժիշկ
Մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ

Կրթություն

1988-1994թթ․ ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1994-1995թթ․ ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ, «Արաբկիր» ԲԿ

2010թ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1987-1988թթ․ Հանրապետական ծննդատուն, մայրապետ

1995-2000թթ․ Նալչիկի (ՌԴ) մանկական վերականգնողական կենտրոն, բուժ․ գծով փոխտնօրեն, մանկաբույժ

2000-2002թթ․ Երևանի թիվ 5 մանկական պոլիկլինիկա, տեղամասային մանկաբույժ

2002-2007թթ․ Նալչիկի (ՌԴ) մանկական քաղաքային հիվանդանոց, մանկաբույժ

2010թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկա, ընտանեկան բժիշկ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

Մասնակցություն բազմաթիվ հանրապետական և միջազգային կոնֆերանսներին

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել