|
  • Русский
  • English

Սուսաննա Արշալույսի Բեսալյան

Սուսաննա Արշալույսի Բեսալյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 պոլիկլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ
Բժիշկ-ստոմատոլոգ

Կրթություն

1990-1995թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ

1995-1996թթ. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբշ Կենտրոնական ուսանողական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

 

Աշխատանքային գործունեություն

1997-1998թթ. Թիվ 4 մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա, բժիշկ-ստոմատոլոգ

1999-2011թթ. ՖՀՀ թիվ 10 մասնաճյուղ, բժիշկ-ստոմատոլոգ

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 պոլիկլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2017թ. Կատարելագործման դասընթաց՝ «Ստոմատոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել