|
  • Русский
  • English

Սիրինե Սուրենի Ամիրխանյան

Սիրինե Սուրենի Ամիրխանյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկական կարդիոռևմատոլոգ

Կրթություն

1962-1977թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1990-1991թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

1973-1992թթ. «Արաբկիր» ԲԿ, մանկաբույժ

1992-2011թթ. «Նորք-Մարաշ» ԲԿ, մանկաբույժ

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա, մանկական կարդիոռևմատոլոգ

 

Հասարակական գործունեություն

2003-2011թթ. Թիվ 5 հատուկ դպրոցի մանկաբույժ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ. «Մանկաբուժության ընդհանուր հիմունքները», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

Հայաստանի մանկաբույժների ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել