|
  • Русский
  • English

Սաթենիկ Հովհաննեսի Բադալյան

Սաթենիկ Հովհաննեսի Բադալյան

«Մուրացան» ՀՀ Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության բժիշկ-օրդինատոր
«Մուրացան» ՀՀ Ախտորոշիչ կենտրոնի բժիշկ-սոնոգրաֆիստ
Մանկաբույժ, սոնոգրաֆիստ

Կրթություն

2004-2010թթ. ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2010-2013թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2017թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ, հերթապահ սոնոգրաֆիստ

2013թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության բժիշկ-օրդինատոր

2014-2017թթ. «Սեբաստիա» ԲԿ, մանկաբույժ

 

Գիտական գործունեություն

Համահեղինակ է 1 տպագրված գիտական հոդվածի

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ. «Անհետաձգելի բուժօգնության հիմնական սկզբունքները մանկաբուժությունում» գիտագործնական դասընթաց, Երեխաների առողջության գիտական կենտրոն, Մոսկվա, ՌԴ

2016թ. Վերապատրաստման դասընթաց՝ «Սոնոգրաֆիա» մասնագիտությամբ, «Աստղիկ» ԲԿ, Երևան, Հայաստան

2016թ. Վերապատրաստման դասընթաց՝ «Սոնոգրաֆիա» մասնագիտությամբ, «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել