|
  • Русский
  • English

Սամվել Պողոսի Նահապետյան

Սամվել Պողոսի Նահապետյան

«Մուրացան» ՀՀ մանկական վիրաբուժության կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկական վիրաբույժ

Կրթություն

1988-1994թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1994-1995թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկական վիրաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

1995-2012թթ. Թիվ 1 մանկական հիվանդանոցային համալիր, մանկական վիրաբույժ

2013թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ մանկական վիրաբուժության կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016թ. «Մանկական ուրոլոգիա», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել