|
  • Русский
  • English

Ռուզաննա Սերգեյի Ազարյան

Ռուզաննա Սերգեյի Ազարյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ
Ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ

Կրթություն

2000-2005թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ

2005-2006թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ընտանեկան ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2007-2009թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել