|
  • Русский
  • English

Ռուզան Համլետի Խաչիկյան

Ռուզան Համլետի Խաչիկյան

«Մուրացան» ՀՀ թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
ԵՊԲՀ ՌԴԹ և ԲՊ ամբիոնի դասախոս
Թունաբան

Կրթություն

1984-1990թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1990-1991թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

2009-2010թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ կլինիկական թունաբանություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1991-1995թթ. Թիվ 5 ծննդատուն, բժիշկ-նեոնատոլոգ

1995-2007թթ. Թիվ 1 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, բժիշկ-նեոնատոլոգ

2007թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել