|
  • Русский
  • English

Ռենիկ Թովմասի Հարությունյան

Ռենիկ Թովմասի Հարությունյան

«Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկայի ղեկավար
Մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ

Կրթություն

1989-1995թթ․ ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1995-1996թթ․ ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

2010թ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1997-1998թթ․ Թիվ 4 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, ինֆեկցիոն կաբինետի բժիշկ

1998-2010թ․ Թիվ 4 մանկական կլինիկական հիվանդանոց, պոլիկլինիկայի բաժնի վարիչ

2010-2011թթ․ «Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկայի ղեկավար

2011թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկայի գլխ.բժշկ.տեղ.ամբ.գծ.

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ․ 1st Annual Global Health Armenian, Yerevan, Armenia

2015թ․ Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության հիմունքները, Երևան, Հայաստան

2015թ․ Մանկաբուժական դպրոցի դասընթացներ, Երևան, Հայաստան

2016թ․ Ծխախոտային կախվածոիթյան բուժման ծրագիր, Երևան, Հայաստան

2016թ․ Կանանց առողջություն, Երևան, Հայաստան

2018թ․ Առողջապահական սերտիֆիկացման ծրագիր, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

Մանկաբուժական դպրոցի անդամ

Ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամ

Մանկական էնդոկրինոլոգիայի ասոցիացիայի անդամ

 

Պարգևատրումներ

2010թ․ ԵՊԲՀ «Արծաթե մեդալ»

2013թ․ ԵՊԲՀ «Պատվոգիր»

2016թ․ ՀՀ ՊՆ «Պատվոգիր»

2018թ․ ԵՊԲՀ «Պատվոգիր»

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել