|
  • Русский
  • English

Նունե Էդմոնի Բաղդասարյան

Նունե Էդմոնի Բաղդասարյան

«Մուրացան» ՀՀ Կենսաքիմիական լաբորատորիայի բժիշկ-լաբորանտ
Բժիշկ-լաբորանտ

Կրթություն

1987-1993թթ․ ԵՊԲՀ, սան-հիգիենայի ֆակուլտետ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1993-1998թթ․ Թիվ 4 կլինիկական հիվանդանոց, շճաբաական լաբորատորիայի բժիշկ-լաբորանտ

2000-2009թթ․ Համալսարանական թիվ 1 մանկական հիվանդանոց, էքսպրես լաբորատորիայի հերթապահ բժիշկ-լաբորանտ

2009թ․-ից “Մուրացան” ՀՀ Կենսաքիմիական լաբորատորիայի բժիշկ-լաբորանտ

 

Մասնագիտական վերապատրաստում

2015թ․ “ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշում”, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

2018թ․-ից Լաբորատոր բժիշկների ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել