|
  • Русский
  • English

Նարինե Կառլենի Վարդանյան

Նարինե Կառլենի Վարդանյան

«Մուրացան» ՀՀ-ի Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկական կարդիոռևմատոլոգ

Կրթություն

1977-1983թթ. ԵՊԲԻ, Մանկաբուժության ֆակուլտետ

1983-1984թթ. ԵՊԲԻ, «Սուրբ Աստվածամայր» ԲՀ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1984-1987թթ. Շտապ օգնության թիվ 6 կայանի մանկաբույժ

1989-2001թթ. «Նորք Մարաշ» ԲԿ-ի կարդիոռևմատոլոգ

2001-2011 Թիվ 1 մանկական հիվանդանոցի մանկաբույժ

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ-ի Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի մանկական կարդիոռևմատոլոգ

 

Գիտական գործունեություն

Համահեղինակ է 3 գիտական հոդվածի

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ. Վերապատրաստում «Ռևմատոլոգիա» մասնագիտությամբ, «Էրեբունի» ԲԿ, Երևան, Հայաստան

2016թ. Վերապատրաստում «Մանկաբուժություն» մասնագիտությամբ, «Մուրացան» ՀՀ, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

2016թ.-ից Ռևմատոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել