|
  • Русский
  • English

Նարե Ջանիկի Ծատուրյան

Նարե Ջանիկի Ծատուրյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ
Ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ

Կրթություն

2005-2010թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ

2010-2011թթ. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել