|
  • Русский
  • English

Միքայել Անդրանիկի Արքելաթյան

Միքայել Անդրանիկի Արքելաթյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ-անեսթեզիոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

1972-1978թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1978-1979թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1989-2011թթ. «Արաբկիր» ԲԿ, մանկական անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1985-1989թթ. Համալսարանական մանկական կլինիկական հիվանդանոց, մանկաբույժ

1979-1985թթ. Արարատի շրջանային հիվանդանոց, մանկաբույժ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ. «Մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները», Երևան, Հայաստան

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել