|
  • Русский
  • English

Մարինե Աշոտի Գևորգյան

Մարինե Աշոտի Գևորգյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ
Ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ

Կրթություն

1991-1996թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ

1996-1997. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել