|
  • Русский
  • English

Մարիա Սուրենի Հովհաննիսյան

Մարիա Սուրենի Հովհաննիսյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ-անեսթեզիոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

1988-1993թթ. ԵՊԲՀ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2012թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

2007թ.-ից «Արաբկիր» ԲԿ, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

2004-2007թթ. Թիվ 1 մանկական հիվանդանոց, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1997-2004թթ. Համալսարանական թիվ 1 մանկական հիվանդանոց, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1991-1993թթ. Հանրապետական մանկական հիվանդանոց, բուժքույր

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2012թ. Կատարելագործման դասընթաց «Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի խնդիրներն աղետների ժամանակ» թեմայով, Երևան, Հայաստան

2014թ. Դասընթաց ֆիբրոսկոպիայի վերաբերյալ, Ցյուրիխի մանկական կլինիկա, Ցյուրիխ, Շվեյցարիա

2016թ. «Տրանսպլանտոլոգիայի արդի հարցեր», Երևան, Հայաստան

2017թ. Կատարելագործման դասընթաց «Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ընտրյալ հարցեր» թեմայով, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել