|
  • Русский
  • English

Լիլիա Բենհուրի Նալչաջյան

Լիլիա Բենհուրի Նալչաջյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկաբույժ, մանկական նեֆրոլոգ

Կրթություն

1982-1988թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1988-1989թթ. ԵՊԲԻ, «Արաբկիր» ԲԿ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

1984-1988թթ. «Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ, անեսթեզիոլոգիական ծառայության բուժքույր

1989-1990թթ. Թիվ 5 պոլիկլինիկայի տեղամասային մանկաբույժ

1990թ. Թիվ 1 ծննդատուն, հերթապահ նեոնատոլոգ

1990-1994թթ. «Մալացիա» ծննդատուն, ռեանիմատոլոգ-նեոնատոլոգ

1994-2008թթ. «Մուրացան» ՀՀ, մանկաբույժ-նեֆրոլոգ

2008թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա, ընդհանուր մանկաբույժ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016թ. «Մանկաբուժության ընդհանուր հիմունքները», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Պարգևատրումներ

2009թ. «Պատվոգիր»՝ անբասիր աշխատանքի համար, տրվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի կողմից

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել