|
  • Русский
  • English

Հասմիկ Վահանի Հարությունյան

Հասմիկ Վահանի Հարությունյան

«Մուրացան» ՀՀ Ֆիզիոթերապիայի և ռեաբիլիտացիայի կլինիկայի ղեկավար
«Մուրացան» պոլիկլինիկայի բժիշկ-ֆիզիոթերապևտ
Բժիշկ-ֆիզիոթերապևտ, մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ

Կրթություն

1991-1997թթ․ ԵՊԲՀ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1997-1998թթ․ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ, «Հայք» ԲԿ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1999-2007թթ․ «Հայք» ԲԿ, ֆիզիոթերապիայի կաբինետի վարիչ

2007թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ  Ֆիզիոթերապիայի և ռեաբիլիտացիայի կլինիկայի ղեկավար

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2017թ․ «Բժշկական ռեաբիլիտացիայի արդի հիմնահարցեր, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ», Երևան, Հայաստան

2016թ․ Ընտանեկան բժշկության 4-րդ գիտաժողով, Երևան, Հայաստան

2016թ․ «Կանանց առողջություն», Երևան, Հայաստան

2014թ․ «Կլինիկական բժշկագիտության արդի հիմնախնդիրները», Երևան, Հայաստան

 

Պարգևատրումներ

2010թ․ ԵՊԲՀ հոբելյանական «Արծաթե կրծքանշան»՝ անբասիր գործունեություն իրականացնելու համար

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել