|
  • Русский
  • English

Գոհար Վլադիմիրի Հակոբյան

Գոհար Վլադիմիրի Հակոբյան

«Մուրացան» պոլիկլինիկայի գինեկոլոգ
Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

Կրթություն

1985-1991թթ․ ԵՊԲՀ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1991-1993թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2000թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկայի գինեկոլոգիական կաբինետի բժիշկ-գինեկոլոգ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ․ «Արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում», ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել