|
  • Русский
  • English

Էսմիրալդա Արկադիի Ստեփանյան

Էսմիրալդա Արկադիի Ստեփանյան

«Մուրացան» ՀՀ մանկական և նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկաբույժ

Կրթություն

1985-1991թթ․ Տյումենի պետական բժշկական ինստիտուտ, մանկաբույժ

1991-1992թթ․ Ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ, Երևանի թիվ 1 մանկական հիվանդանոց

 

Մասնագիտական գործունեություն

1992-2011թթ․ Երևանի թիվ 1 մանկական հիվանդանոց, նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկ

2011թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ մանկական և նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկ-օրդինատոր

2014թ․-ից  «Սեբաստիա» ԲԿ, մանկաբուժական բաժանմունքի վարիչ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ․ «Մանկական անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի առանձնահատկությունները», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել