|
  • Русский
  • English

Մելիքյան Էմմա Զավենի

Մելիքյան Էմմա Զավենի

«Մուրացան» ՀՀ Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության բժիշկ-օրդինատոր
Նեոնատոլոգ, ռեանիմատոլոգ, ընտանեկան բժիշկ, հոգեբան, նարկոլոգ

Կրթություն

1980-1986թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1986-1987թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ, Երևանի թիվ 3 մանկական հիվանդանոց

2003-2004թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2015թ.-ից Նորքի տուն-ինտերնատի գլխավոր բժիշկ

2014թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության բժիշկ-օրդինատոր

2007-2015թթ. Ընտանեկան բժիշկ, «Մուրացան» Հիվանդանոցային Համալիր

1998-2007թթ. Տեղամասային մանկաբույժ, «Մուրացան» Հիվանդանոցային Համալիր

1992-1998թթ. Հոգեբույժ, նարկոլոգ, Թիվ 2 հոգեբուժական կլինիկա, ք.Կուստանայ, Ղազախստանի Հանրապետություն

1992-1993թթ. «Շենգավիթ» ԲԿ, նեոնատոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1987-1992թթ. Գեղարքունիկի մարզ, բուժամբուլատորիայի տեղամասային մանկաբույժ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ. «Անհետաձգելի բուժօգնություն», Մոսկվա, ՌԴ

2016թ. Վերապատրաստման դասընթաց «Մանկաբուժություն», Հայաստան

2018թ․ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների անհետաձգելի բուժ օգնություն», Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ

 

Անդամակցություն

2017թ.-ից «Շվեդական ապավեն» ՀԿ անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել