|
  • Русский
  • English

Էդուարդ Հրանտի Սարգսյան

Էդուարդ Հրանտի Սարգսյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Վնասվածքաբան-օրթոպեդ

Կրթություն

1991-1997թթ․ ԵՊԲՀ, մանկաբուժական ֆակուլտետ

1997-2000թթ․ ԵՊԲՀ, կլինիկական ճրդինատուրա՝ մանկական վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2000թ․-ից Մուրացան ՀՀ մանկական վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Անամակցություն

Օրթոպեդ-վնասվածքաբանների հայսկական ասոցիացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել