|
  • Русский
  • English

Դավիթ Վարուժանի Լոռենց

Դավիթ Վարուժանի Լոռենց

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկական ռեանիմատոլոգ, նեոնատոլոգ, անեսթեզիոլոգ

Կրթություն

1991-1997թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1997-2000թթ. ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկական անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1986-1987թթ. Արմթունել կոնս., բանվոր

1987-1989թթ. Կիրովականի շտապ օգնության կայան, սանիտար

1990-1991թթ. Գուգարքի շրջանի սանէպիդկայան, դեզինֆեկտոր

2000-2011թթ. Թիվ 1 համալսարանական կլինիկական հիվանդանոց, բժիշկ-ռեանիմատոլոգ

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2017թ. «Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր՝ անհաս երեխա», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Անդամակցություն

2004թ.-ից Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիա

 

Պարգևատրումներ

2018թ. «Պատվոգիր», տրվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի կողմից

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել