|
  • Русский
  • English

Դավիթ Ռոբերտի Ղամբարյան

Դավիթ Ռոբերտի Ղամբարյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայի ԼՕՌ բժիշկ
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

1996-2002թթ. ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2005-2008թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ ՔԿԱ մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2003-2005թթ. ՀՀ ՊՆ, զորամասի ԲԾՊ

2008-2010թթ. ՀՀ ՊՆ «Մարտունու» ԱԲՁ

2010-2011թթ. «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի» ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2011-2015թթ. «Ապարանի» ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2015թ.-ից «Նաիրի» ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2012թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկա, ՔԿԱ բժիշկ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016թ. Մասնագիտական վերապատրաստում, «Ծերեթելի» մանկական հիվանդանոց, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել