|
  • Русский
  • English

Աստղիկ Շալիկոյի Խաչիկյան

Աստղիկ Շալիկոյի Խաչիկյան

«Մուրացան» ՀՀ թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

1991-1997թթ. ԵՊԲՀ, բուժական ֆակուլտետ

1997-2002թթ. ԵՊԲՀ, կլինիկական օրդինատուրա՝ անեսթեզիոլոգիա-ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2002թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ թունաբանության և մանկական վերակենդանացման կլինիկայի անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2018թ. «Անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա», «Արաբկիր» ԲԿ, Երևան, Հայաստան

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել