|
  • Русский
  • English

Արտավազդ Միհրանի Հովհաննիսյան

Արտավազդ Միհրանի Հովհաննիսյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ-անեսթեզիոլոգ
Անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

Կրթություն

1977-1984թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1984-1985թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

1996թ. Վերապատրաստման դասընթաց՝ անեսթեզիոլոգիա-ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությամբ

2009թ. Վերապատրաստման դասընթաց՝ անեսթեզիոլոգիա-ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2011թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական անեսթեզիոլոգիայի կլինիկայի անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

2002-2011թթ. Համալսարանական կլինիկական թիվ 1 հիվանդանոց, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ

1992-2002թթ. «Նորք» մանկական հիվանդանոց, մանկաբույժ

1991-1992թթ. Թիվ 3 մանկական հիվանդանոց, մանկաբույժ

1989-1991թթ. Հանրապետական մանկական հիվանդանոց, մանկաբույժ

1985-1989թթ. Ախուրյանի հիվանդանոց, մանկաբույժ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել