|
  • Русский
  • English

Արսեն Ավետիսի Ասլանյան, բ․գ․թ․

Արսեն Ավետիսի Ասլանյան, բ․գ․թ․

«Մուրացան» ՀՀ մանկական վիրաբուժության կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկական վիրաբույժ

Կրթություն

1982-1988թթ․ ԵՊԲՀ, բուժական գործ

1988-1989թթ․ ԵՊԲՀ, ինտեռնատուրա՝ մանկական վիրաբուժություն մասնագիտությամբ

1990-1993թթ․ Մոսկվայի մանկաբուժության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

 

Աշխատանքային գործունեություն

2003-2004թթ․ Մարսելի Թիմոն հիվանդանոց, բժիշկ-վիրաբույժ

2004թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ մանկական վիրաբուժության կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

 

Գիտական գործունեություն

1992թ․ Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն՝ «Քրոնիկական պարապրոկտիտի բուժման առանձնահատկությունները երեխաների մոտ» թեմայով, շնորհվել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, Մոսկվայի մանկաբուժության ԳՀԻ

Հեղինակ է 7 տպագրված գիտական հոդվածների

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ․ «Մանկական վիրաբուժության արդի խնդիրներ», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

2018թ․ «Մանկական անհետաձգելի վիրաբուժություն», Երևան, Հայաստան

 

Լեզոուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել