|
  • Русский
  • English

Արաքսյա Սուրենի Թութունջյան

Արաքսյա Սուրենի Թութունջյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ՔԿԱ բժիշկ

Կրթություն

1969-1976թթ. ԵՊԲԻ, բուժական ֆակուլտետ

1976-1977թթ. ԵՊԲԻ, ինտերնատուրա՝ ընդհանուր թերապիա մասնագիտությամբ

1978-1979թթ. Վերաորակաորում՝ ՔԿԱ մասնագիտությամբ, Տաշքենտ, Ուզբեկստան

 

Մասնագիտական գործունեություն

1979-1982թթ. Թիվ 2 մանկական պոլիկլինիկա, տեղամասային բժիշկ

1982-1989թթ. Բասինի հիվանդանոց, բժիշկ, Բաքու, Ադրբեջան

1990-2001թթ. «Նորք Մարաշ» ԲԿ, ՔԿԱ բժիշկ

2002-2012թթ. Համալսարանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց, ՔԿԱ բժիշկ

2012թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ. «ՔԿԱ արդի հարցեր», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել