|
  • Русский
  • English

Արա Վոլոդյայի Անթառանյան

Արա Վոլոդյայի Անթառանյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկական վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Վնասվածքաբան-օրթոպեդ, ողնաշարաբան

Կրթություն

1990-1996թթ. ԵՊԲՀ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1996-1999թթ. ԱԱԻ, կլինիկական օրդինատուրա՝ մանկական վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա մասնագիտությամբ

 

Մասնագիտական գործունեություն

1988-1990թթ. Երևանի դեզ. կայան, դեզինֆեկտոր

1993-1996թթ. Թիվ 3 մանկական հիվանդանոց, բուժակ

1999-2006թթ. Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի թիվ 1 մանկական համալսարանական հիվանդանոց, բժիշկ

2006-2007թթ. Էդուրդ Հերիոթ հիվանդանոց (HEH, Լիոն, Ֆրանսիա), հետազոտող

2007-2017թթ. «Արաբկիր» ԲԿ, վնասվածքաբան-օրթոպեդ

2008թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկական վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր

2017թ.-ից Ուիգմոր կլինիկ, վնասվածքաբան-օրթոպեդ

 

Անդամակցություն

2008թ.-ից EPOS անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել