|
  • Русский
  • English

Աննա Ռոբերտի Սարգսյան

Աննա Ռոբերտի Սարգսյան

«Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի բժիշկ-օրդինատոր
Մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ

Կրթություն

1984-1990թթ. ԵՊԲԻ, մանկաբուժության ֆակուլտետ

1990-1991թթ. ԵՊԲԻ, Աբովյանի հիվանդանոց, ինտերնատուրա՝ մանկաբուժություն մասնագիտությամբ

2004-2005թթ. ԵՊԲՀ, վերաորակավորում՝ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

1991-2005թթ. «Ծերեթելի» պոլիկլինիկայի տեղամասային մանկաբույժ

2005-20013թթ. «Մուրացան» ՀՀ, ընտանեկան բժիշկ

20013թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ Մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա, մանկաբույժ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2015թ. «Մանկաբուժության ընդհանուր հիմունքները», ԵՊԲՀ, Երևան, Հայաստան

Բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական կոնֆերանսների, դասընթացների մասնակից

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել