|
  • Русский
  • English

Անի Կարոյի Օհանյան

Անի Կարոյի Օհանյան

«Մուրացան» պոլիկլինիկայի ՔԿԱ բժիշկ
ԵՊԲՀ ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան

Կրթություն

2005-2011թթ․ ԵՊԲՀ, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2011-2013թթ․ Օդեսայի ազգային բժշկական համալսարան, կլինիկական օրդինատուրա՝ քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2014թ․-ից ԵՊԲՀ ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ

2017թ․-ից «Մուրացան» ՀՀ պոլիկլինիկայի քիթ-կոկորդ-ականջաբան

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2014թ․ Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ռինոսեպտոպլաստիկա, Թբիլիսի, Վրաստան

 

Անդամակցություն

Հայաստանի Քիթ-կոկորդ-ականջաբանների ասոցացիայի անդամ

Օդեսայի Քիթ-կոկորդ-ականջաբանների ասոցացիայի անդամ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել