|
  • Русский
  • English

Անի Գագիկի Պետրոսյան

Անի Գագիկի Պետրոսյան

«Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ
Բժիշկ-ստոմատոլոգ

Կրթություն

2009-2013թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան

2013-2015թթ. ԵՊԲՀ, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան

2015-2016թթ. ԵՊԲՀ, ինտերնատուրա՝ թերապևտիկ ստոմատոլոգիա և պարօդոնտոլոգիա մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեություն

2016թ.-ից «Մուրացան» ՀՀ ստոմատոլոգիական թիվ 4 կլինիկայի բժիշկ-ստոմատոլոգ

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել