|
  • Русский
  • English

Ալվինա Էդուարդի Օգանեզովա

Ալվինա Էդուարդի Օգանեզովա

«Մուրացան» պոլիկլինիկայի բժիշկ-գենետիկ
ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի դասախոս
Գենետիկ

Կրթություն

1975-1976թթ․ Ինտերնատուրա՝ թերապիայի մասնագիտությամբ

1969-1975թթ․ Բաքվի պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ

 

Մասնագիտական գործունեություն

2006թ.-ից Հանրապետական բժշկական գենետիկայի կենտրոն, բժշկական գենետիկայի կաբինետ, «Մուրացան» ՀՀ

1998թ.-ից ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի դասախոս

1997թ. ԵՊԲՀ նևորլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

1990-1995թթ. ԵՊԲՀ նևորլոգիայի ամբիոնի նևրոգենետիկայի լաբորոտորիա, կրտսեր գիտ. աշխատող

1977-1990թթ. Երևանի շտապ օգնություն, բժիշկ-նյարդաբան

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել