|
 • Русский
 • English

Թիվ 4 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

Թիվ 4 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

Թիվ 4 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա

Հեռ։ 010301000, ներքին 508

Ղեկավար` Անահիտ Դավթի Եղիազարյան

ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի թիվ 4 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան կազմակերպվել է համալսարանական հիվանդանոցի շենքի առաջին հարկում։ Լիարժեք սկսել է գործել 2011թ.-ի օգոստոսի 1-ից:

Բուժական բոլոր կաբինետներն ապահովված են ժամանակակից, բարձրորակ սարքավորումներով, գործիքներով և նյութերով:

Պոլիկլինիկան Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի» ամբիոնի կլինիկական բազան է: Այդ նպատակին են ծառայում ուսումնական 3 դասասենյակներ և 1 սենյակ՝ հագեցված անհրաժեշտ սարքավորումներով և ֆանտոմներով: Հանդիսանում է նաև բազա կլինիկական օրդինատորների համար։

Պոլիկլինիկայի ուղղվածությունն է մանկական ազգաբնակչության ստոմատոլոգիական բուժական և կանխարգելիչ բազմածավալ բուժօգնությունը:

Պոլիկլինիկայում հետազոտվում, ախտորոշվում և բուժվում են ստոմատոլոգիական հետևյալ հիվանդությունները`

 • մշտական և ժամանակավոր ատամների կարիես
 • մշտական և ժամանակավոր ատամների բարդացած կարիես
 • ատամների ոչ կարիեսային ախտահարումներ
 • բերանի խոռոչի լորձաթաղանթների հիվանդություններ
 • լեզվի և շրթունքների հիվանդություններ
 • լնդաբորբ
 • հարատամնաբորբ (պարօդոնտիտ)
 • կծվացքի, ատամնաշարերի և ատամների շեղումներ
 • ատամնաքարերի և ատամնափառերի մաքրում, մասնագիտական հիգիենա
 • հիգիենիկ դաստիարակություն

Դիմածնոտային վիրաբուժական բաժնի հետ համատեղ պոլիկլինիկայի բժիշկներն իրականացնում են չենթարկվող, վախի անհաղթահարելի զգացումով, նևրոլոգիական ախտորոշումներով երեխաների ատամների բուժում` ընդհանուր անզգայացման միջոցով և միակը Հայաստանում պետ․ պատվերի շրջանակներում:

Պոլիկլինիկայի մասնագետներն իրականացնում են պետության կողմից երաշխավորված համավճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող, սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի բնակչության ստոմատոլոգիական բուժօգնությունը:

Այստեղ սպասարկվում են ոչ միայն Էրեբունի համայնքի (շուրջ 10500), այլև ողջ հանրապետության երեխաները` ըստ դիմելիության:

Ծառայությունն իրականացվում է ՀՀ-ում մանուկների ստոմատոլոգիական հիվանդություների բուժման և կանխարգելման գիտական հիմունքներով ստեղծված ծրագրերի հիման վրա:

Աշխատանքային ժամերը՝ 9։00-17։00

Բաժանմունքի բժիշկներ

Նկարներ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել