|
 • Русский
 • English

«Մուրացան» պոլիկլինիկա

«Մուրացան» պոլիկլինիկա

«Մուրացան» պոլիկլինիկա

Հեռ․՝ 010301000 , ներքին՝ 549

Էլ․ փոստ՝ muratsanpoliclinic@mail.ru

Ղեկավար` Ռենա Թովմասի Հարությունյան

Բաժնի վարիչներ՝ Հասմիկ Մելսիկի Հովսեփյան

                             Նունե Արամայիսի Սարգսյան

2004թ.-ին ՀՀ կառավարության որոշմամբ «Հայք» բժշկական կենտրոնն ընդգրկվել է ԵՊԲՀ-ի կազմում և վերանվանվել համալսարանական թիվ 2 կլինիակական հիվանդանոց, ներկայումս`«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր։

Համալիրի պոլիկլինիկան ԵՊԲՀ-ի ընտանեկան բժշկության և մանկաբուժության ամբիոնի ուսումնական բազան է: Այստեղ իրականացվոմ են առաջնային բուժօգնության բոլոր ծառայությունները:

Պոլիկլինիկան հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով և կաբինետներով: Պոլիկլինիկայում գործում է Գենետիկայի կենտրոն:

Գործիքային-ախտորոշիչ կաբինետներ

 • Ռենտգեն
 • Սոնոգրաֆիա
 • ԷՍԳ
 • Մամոգրաֆիա
 • Էզոգաստրոդուոդենոսկոպիա

Լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտություններ

 • բիոքիմիական լաբորատորիա
 • մանրէաբանական լաբորատորիա
 • իմունոլոգիական լաբորատորիա
 • կլինիկական լաբորատորիա
 • շճաբանական լաբորատորիա

Պոլիկլինիկայում գործում են հետևյալ ծառայությունները`

 • Ակնաբուժական կաբինետ
 • Բժշկական գենետիկայի կենտրոն
 • Գինեկոլոգիական կաբինետ
 • Էնդոկրինոլոգիական կաբինետ
 • Ընտանեկան բժշկության կաբինետ
 • Իմունականխարգելման կաբինետ
 • ԼՕՌ կաբինետ
 • Մաշկավեներաբանական կաբինետ
 • Նյարդաբանական կաբինետ
 • Սոնոգրաֆիայի կաբինետ
 • Ստոմատոլոգիական կաբինետ
 • Սրտաբանական կաբինետ
 • Վիրաբուժական կաբինետ
 • Վնասվածքաբանական կաբինետ
 • Ուռուցքաբանական կաբինետ
 • Ուրոլոգիական կաբինետ
 • Ֆիզիոթերապիայի կաբինետ

Պոլիկլինիկան աշխատում է 900-1700-ը:

Նեղ մասնագետների աշխատանքային ժամերն են` 900— 1530-ը:

Ընտանեկան բժիշկներն աշխատում են երկհերթ գրաֆիկով` 900-1300-ը և 1300-1700-ը:

Ընտանեկան բժիշկների աշխատաժամերը

Բժշկի ազգանուն, անուն I օր II օր III օր IV օր V օր
Ավետիսյան Շուշանիկ 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Շարաբխանյան Արաքսյա 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Արզոյան Սեդա 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Մարգարյան Անահիտ 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Սիմոնյան Նունե 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Սուխուդյան Աշխեն 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Եղիազարյան Վարսենիկ 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Մուրադյան Թամարա 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Մինասյան Մերի 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Բալայան Աննա 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Սոխոյան Լարիսա 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը
Եգանյան Ռուզաննա 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը
Մելքոնյան Սուսաննա 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը 9-13-ը 13-17-ը

Համագործակցություն

«Հասարակական առողջություն» կրթական ծրագրի շրջանակներում պոլիկլինիկան համագործակցում է «Շվեդական ապավեն ասոցացիա» հասարակական կազմակերպության հետ:

Պոլիկլինիկայի բժիշկներ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել