|
 • Русский
 • English

Մանկաբուժության թիվ 1 կլինիկա

Մանկաբուժության թիվ 1 կլինիկա

Մանկաբուժության թիվ 1 կլինիկա

Հեռ՝  010 301000, ներքին 517, 518, 541

Սոց․ կայք՝ University Pediatric Clinic N1

Կլինիկայի ղեկավար` Կարինե Հրանտի Սիմոնյան, բ.գ.դ., դոցենտ

Թիվ 1 մանկաբուժական կլինիկան սպասարկում է նորածիններին, վաղ հասակի երեխաներին: Այստեղ են բուժվում նաև մուկովիսցիդոզով հիվանդ 0-18 տարեկան երեխաները, քանի որ կլինիկան միաժամանակ Մուկովիսցիդոզի Հանրապետական կենտրոնի բազան է:

Թիվ 1 մանկաբուժական կլինիկայում աշխատում են ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի երեք դոցենտ, երկու ասիստենտ, փորձառու նեոնաթոլոգներ, մանկաբույժներ, բարձր որակավորում ունեցող միջին բուժանձնակազմ: Կլինիկայի անձնակազմի կողմից իրականցվում է ոչ միայն հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում, այլև շատ ցածր քաշով նորածինների խնամք, վիրաբուժական միջամտության կարիք ունեցող հիվանդների նախավիրահատական բուժօգնություն:

Բժշկագիտության զարգացման արագ տեմպերը և նրա աճող առաջընթացը պահանջում են կլինիկական աշխատանքում ախտորոշման, բուժման նորանոր, բարձրտեխնոլոգիական մեթոդների ներդրում և կիրառում, բուժանձնակազմի մասնագիտական որակավորման շարունակական բարձրացում: Այդ պահանջից ելնելով` մանկաբուժական կլինիկայում մշակվում են վաղ մանկական հասակի տարբեր հիվանդությունների վարման ժամանակակից պրոտոկոլներ։ Հատուկ ուշադրության են արժանի բնածին ինֆեկցիաների վարման պրոտոկոլները, որոնց կիրառումը զգալի նպաստում է վաղ մանկական մահացության իջեցմանը:

Կլինիկական մասնագիտացում

Նորածինների ախտաբանություն

 • նորածինների թարախասեպտիկ հիվանդություններ (ախտորոշման ժամանակակից մեթոդների կիրառում)
 • նորածինների բնածին ինֆեկցիաներ
 • հիպերբիլիրուբինեմիաներ

Վաղ հասակի երեխաների ախտաբանություն

 • բրոնխաթոքային ախտաբանություն, տարբերակիչ ախտորոշում
 • վաղ հասակի երեխաների դեֆիցիտային վիճակներ (անեմիա, հիպոտրոֆիա, ռախիտ)
 • կարդիոլոգիական հիվանդություններ
 • ստամոքսաղիքային համակարգի հիվանդություններ
 • հեպատոբիլիար համակարգի հիվանդություններ
 • աղիների հիվանդություններ
 • գենետիկ և ժառանգական հիվանդություններ

Կլինիկայում կիրառվում են ախտորոշման հետևյալ մեթոդները`

 • կլինիկական բիոքիմիա
 • գենետիկական բիոքիմիա
 • կոագուլոմետրիա
 • շճաբանական ախտորոշում (նաև ցիտոկինների որոշում, պրոկալցիտոնինի որոշում)
 • ցիտոքիմիա
 • հանքային նյութերի որոշում
 • մանրէաբանական հետազոտություն
 • իմունոլոգիական հետազոտություն
 • իմունոֆլյուորեսցենցիայի մեթոդ
 • ռենտգեն ախտորոշում
 • ԷԿԳ
 • էխոկարդիոգրաֆիա
 • նեյրոսոնոգրաֆիա
 • գաստրոսկոպիա
 • կոլոնոսկոպիա
 • իմունոռեակտիվ տրիպսինի որոշում
 • քրտինքում քլորիդների որոշում

Գիտական ուղղվածությունը

 • վաղ հասակի երեխաների բրոնխաթոքային ախտաբանություն
 • նորածինների թարախասեպտիկ հիվանդություններ
 • մուկովիսցիդոզով հիվանդ երեխաների ախտորոշման և բուժման բարելավում
 • մուկովիսցիդոզով հիվանդ երեխաների բուժական պրոտոկոլների մշակում

Համագործակցություն

 • Ռուսաստանի Դաշնության Հետդիպլոմային կրթության ակադեմիա
 • Շվեդիայի Ռիհոբ Հիվանդանոց
 • Ռուսաստանի Դաշնության Բժշկական գենետիկայի Մուկովիսցիդոզի կենտրոն
 • Եվրոպայի հազվադեպ հիվանդությունների կազմակերպություն
 • Անգլիայի մուկովիսցիդոզի կենտրոն
 • Վրաստանի Մուկովիսցիդոզի հանրապետական կենտրոն

Բաժանմունքի բժիշկներ

Նկարներ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել