|
 • Русский
 • English

Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա

Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա

Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիա

Հեռ՝ 010 301000, ներքին 582

Ղեկավար` Նելլի Մերուժանի Գասպարյան

Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիան «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի կարևոր օղակներից մեկն է: Լաբորատորիայում աշխատել և աշխատում են հմուտ ու բանիմաց մասնագետներ: Նրանք կարողացել են ապահովել և պահպանել լաբորատորիայի բարի ավանդույթներն ու համբավը, որոնց գրավականը ոչ միայն ժամանակի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներ և հակազդակներ (ռեակտիվներ) ունենալն է, այլև բոլոր հետազոտությունների բարեխիղճ կատարումը:
Լաբորատորիան հագեցած է ժամանակակից և ներկայումս ախտորոշման բնագավառում առաջատար ֆիրմաների սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում իրականացնել ճշգրիտ հետազոտություններ, ինչպես նաև կատարել ներկայումս եզակի համարվող և ախտորոշիչ առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող մի շարք հետազոտություններ:
Վերջին շրջանում մեծացել է թունաբանական լաբորատոր ախտորոշման պահանջարկը: Այն առավել ստույգ և լիարժեք դարձնելու նպատակով լաբորատորիայում շարունակվում է նոր թեստերի ներդրումը: Այդ հետազոտությունները սովորաբար կատարվում են շտապ ցուցումով, որի համար անհրաժեշտ են լինում սթրիպ-թեստեր: Իսկ նախնական տվյալի գնահատականը հիմնավորելու կամ բացառելու նպատակով փորձանմուշը հետազոտվում է քրոմատոգրաֆիկ մեթոդով:
Տարվա ընթացքում լաբորատորիայում մալարիայի ու ՄԻԱՎ-ի հետազոտություններ են անցնում արտասահմանցի ուսանողները:

Մեր լաբորատորիան աշխատում է 24 ժամ, առանց հանգստյան օրերի:Գործում է նաև տնայց:

Լաբորատորիայում գործում են լաբորատոր հետևյալ ծառայությունները՝

 • Ընդհանուր կլինիկական
 • Կենսաքիմիական
 • Իմունոլոգիական
 • Մանրէաբանական

Ընդհանուր կլինիկական լաբորատորիա

Հագեցած է սարքավորումներով, որոնցով կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • Արյան ընդհլայնված քննություն/CBC+DIF, CBC+DIF+REF/
 • Ողնուղեղային հեղուկի քննություն
 • Կենսաբանական տարբեր հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն (պլևրալ, Պերիկարդիալ և այլն)
 • Մակաբույծների ախտորոշում և կոպրոլոգիա,լյամբլյայի որակական թեստ, ինչպես նաև Թաքնված արյան թեստ
 • Կենսաբանական տարբեր նյութերի բջջաբանական հետազոտություն (խորխ, սեռական Արտազատուկներ, սերմնահեղուկ)
 • Մեզի ընդհանուր քննություն՝ որակական և քանակական /գլյուկոզա, կետոնային Մարմիններ, բիլիռուբին, ուռոբիլինի հայտնաբերման ռեակցիաներ/
 • Երիկամային ֆունկցիան գնահատող մի շարք թեստեր` Նիչեպորենկոյի, Ադդիս-Կակովսկու մեթոդները, Զիմնիցկու փորձը

Սարքավորումներից մեկը, որը միակն է տարածաշրջանում, հնարավորություն է տալիս հաշված րոպեների ընթացքում ունենալ արյան ընդհանուր քննության պատկերը, տարբերակել ռետիկուլոցիտները:

Կենսաքիմիական լաբորատորիա

Հագեցած է սարքավորումներով, որոնցով կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • Սուբստրատներ
 • Ֆերմենտներ
 • Լիպիդային փոխանակություն
 • Կոագուլոգրամմա
 • Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն և էլեկտրոլիտներ
 • Դեղորայքային մշտադիտարկում /Էթանոլ/
 • Գազային հավասարակշռություն /մեթհեմոգլոբին, կարբօքսի  հեմոգլոբին/
 • Ցինկ
 • Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին
 • Ռեբերգի փորձ
 • Իմունոլոգիական հետազոտություններ /Իմունոգլոբուլին A, M ,G/

 Իմունոոլոգիական լաբորատորիա

Հագեցած է սարքավորումներով, որոնցով կատարում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • Վահանաձև գեղձի հորմոններ /TSH, FT4, A-TPO, A-TG,A-TSHR/
 • ՄԻԱՎ հակամարմինների որոշում
 • Կալցիտոնին
 • Ազատ տեստոստերոն, տեստոստերոն,
 • Պրոլակտին, կորտիզոլ
 • 17-ՕՀ պրոգեստերոն,
 • Լյուտինացնող հորմոն
 • Ֆոլեկուլ խթանող հորմոն
 • Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ
 • Ադենոկորտիկոտրոպ հորմոն
 • Էստրադիոլ
 • Ինսուլին, Պրոինսուլին
 • C-պեպտիդ
 • Վիտամին D
 • Օնկոմարկերներ /Ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին/
 • Անեմիայի տարբերակման ախտորոշում /Ֆերիտին, Վիտամին B 12, Ֆոլաթթու/
 • Վարակների ախտորոշում /Հեպատիտ A, Հեպատիտ B, Հեպատիտ C/

Իմունոշճաբանական լաբորատորիա

 • Կատարվում են հետևյալ հետազոտություններ`
 • Սեռոլոգիական հետազոտություններ՝
 • C-ռեակտիվ սպիտակուց
 • Ռևմատոիդ գործոն
 • Հակաստրեպտոլիզին Օ
 • Երկսպիրալ ԴՆԹ-ի նկատմամբ հակամարմիններ/ A-DsDNA/
 • Հակակորիզային հակամարմիններ/ ANA/

Ինֆեկցիաներ՝

 • Բրուցելոզի ախտորոշում / Ռայտ-Խեդելսոնի ռեակցիա/
 • Բրուցեյոզ Ig M և IgG
 • Սիֆիլիսի նկատմամբ հակամարմիններ
 • Հակատրեպանոմալ հակամարմիններ
 • Կապույտ հազի Ig M որոշում
 • Պարվովիրուս B 19
 • Ցիտոմեգալովիրուսի և tոքսոպլազմոզի Ig M և IgG ախտորոշում
 • Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի Ig M և IgG ախտորոշում
 • Ալերգենների որոշում՝ շնչառական 20 ցուցանիշ
 • Ալերգենների որոշում՝ սննդային 20 ցուցանիշ
 • Ֆենիլալանինի որոշում

Իմունոհեմատոլոգիական  լաբորատորիա

Կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 • Արյան խումբ,ռեզուս, Kell (ABO, Rh-Hr, K-k)
 • Բնածին և իմուն հակամարմինների որոշում
 • Համատեղելիություն/ հիվանդի և դոնորի,ամուսնական զույգի/
 • Կումբսի ռեակցիաներ

Մանրէաբանական լաբորատորիա

Կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 • Գրիպի A և B տեսակի անտիգենի որոշումը քսուքում արագ թեստով
 • Ռոտավիրուսի անտիգենի որոշումը կղանքում արագ թեստով
 • Strep A անտիգենի որոշումը քսուքում արագ թեստով
 • Երսինիա անտիգենի հայտնաբերումը կղանքում արագ թեստով
 • Շիգելլա անտիգենի որոշումը կղանքում արագ թեստով
 • Սարմոնելլա անտիգենի որոշումը կղանքում արագ թեստով
 • Կլոստրիդիա /A և B տոքսին/ անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Նորովիրուս կղանքում անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Ադենովիրուս-քթի քսուք անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • RSV- քթի քսուք անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Հելիկոբակտեր պիլորի կղանքում անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Կամպիլոբակտեր կղանքում անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • E.Coli 0:157 կղանքում անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Էնտերովիրուս կղանքում անտիգենի որոշումը արագ թեստով
 • Միկոպլազմա, ուրեապլազմա
 • Արյան ստերիլության որոշում
 • Քսուքի բակտերիասկոպիա
 • Դիսբակտերիոզ
 • Հակաբիոտիկների զգայնություն
 • Ստաֆիլակոկակրության որոշում
 • Արտազատուկների մանրէաբանական քննություն/քթի,ականջի,բկանցքի և այլն/
 • Քերուկների մանրէաբանական քննություն,
 • Ցանքսեր

Բաժանմունքի բժիշկներ

Նկարներ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել