|
 • Русский
 • English

Լաբորատորիա

Լաբորատորիա

Լաբորատորիա

Հեռ՝ +374 10 56 04 42

Ղեկավար` Գևորգյան Նունե Վոլոդյայի

Կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիան «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի կարևոր օղակներից մեկն է: Լաբորատորիայում աշխատել և աշխատում են հմուտ ու բանիմաց մասնագետներ: Նրանք կարողացել են ապահովել և պահպանել լաբորատորիայի բարի ավանդույթներն ու համբավը, որոնց գրավականը ոչ միայն ժամանակի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներ և հակազդակներ (ռեակտիվներ) ունենալն է, այլև բոլոր հետազոտությունների բարեխիղճ կատարումը:
Լաբորատորիան հագեցած է ժամանակակից և ներկայումս ախտորոշման բնագավառում առաջատար ֆիրմաների սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում իրականացնել ճշգրիտ հետազոտություններ, ինչպես նաև կատարել ներկայումս եզակի համարվող և ախտորոշիչ առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող մի շարք հետազոտություններ:
Վերջին շրջանում մեծացել է թունաբանական լաբորատոր ախտորոշման պահանջարկը: Այն առավել ստույգ և լիարժեք դարձնելու նպատակով լաբորատորիայում շարունակվում է նոր թեստերի ներդրումը: Այդ հետազոտությունները սովորաբար կատարվում են շտապ ցուցումով, որի համար անհրաժեշտ են լինում սթրիպ-թեստեր: Իսկ նախնական տվյալի գնահատականը հիմնավորելու կամ բացառելու նպատակով փորձանմուշը հետազոտվում է քրոմատոգրաֆիկ մեթոդով:
Տարվա ընթացքում լաբորատորիայում մալարիայի ու ՄԻԱՎ-ի հետազոտություններ են անցնում արտասահմանցի ուսանողները:

Լաբորատորիայում գործում են լաբորատոր հետևյալ ծառայությունները՝

 • կենսաքիմիական
 • իմունոլոգիական
 • ընդհանուր կլինիկական
 • շճաբանական
 • մանրէաբանական
 • էքսպրես

Կենսաքիմիական լաբորատորիա

Հագեցած է Cobas Integra 400/400+, Microlab 300, START 4, STAT FAX, COBAS 232 ֆիրմաների սարքավորումներով, որոնցով կատարում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • սուբստրատներ
 • ֆերմենտներ
 • լիպիդային փոխանակություն
 • կոագուլոգրամմա
 • էլեկտրոլիտներ
 • կարդիոմարկերներ
 • դեղորայքային մշտադիտարկում

Իմունոհեմատոլոգիական լաբորատորիա

Հագեցած է Elecsys 2010, STAT FAX ֆիրմաների սարքավորումներով, որոնցով կատարում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • շաքարային դիաբետի մշտադիտարկում
 • վահանաձև գեղձի հորմոններ
 • մակերիկամի ֆունկցիայի ախտորոշում
 • վերականգնողական ֆունկցիայի խանգարման ախտորոշում
 • սուր փուլի սպիտակուցներ
 • վարակների ախտորոշում
 • անեմիայի տարբերակման ախտորոշում

Լաբորատորիայում ուսումնասիրվում են կենսաբանական տարբեր նյութեր և հեղուկներ: Հմուտ մասնագետների և ժամանակակից սարքավորումների առկայությունը թույլ է տալիս կարճ ժամանակում ախտորոշել հիվանդությունը` դրանով իսկ նպաստելով բժշկի ճիշտ և արագ կողմնորոշվելուն ու համապատասխան բուժում նշանակելուն:

Ընդհանուր կլինիկական լաբորատորիա

Հագեցած է Sysmex XS 1000i, Urysis 1100 ֆիրմաների սարքավորումներով, որոնցով կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները`

 • արյան ընդհանուր քննություն
 • CBC+DIF
 • CBC+DIF+Ret
 • ողնուղեղային հեղուկի քննություն
 • կենսաբանական տարբեր հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն (պլևրալ, պերիկարդիալ և այլն)
 • մակաբույծների ախտորոշում և կոպրոլոգիա, ինչպես նաև թաքնված արյան թեստ
 • կենսաբանական տարբեր նյութերի բջջաբանական հետազոտություն (խորխ, սեռական արտազատուկներ, սերմնահեղուկ)
 • մեզի ընդհանուր քննություն, նաև որակական` գլյուկոզայի, կետոնային մարմինների, բիլիռուբինի, ուռոբիլինի հայտնաբերման ռեակցիաներ
 • երիկամային ֆունկցիան գնահատող մի շարք թեստեր` Նիչեպորենկոյի, Ադդիս-Կակովսկու մեթոդները, Զիմնիցկու փորձը

Sysmex XS 1000i ֆիրմայի անալիզատորը, որը միակն է տարածաշրջանում, հնարավորություն է տալիս հաշված րոպեների ընթացքում ունենալ արյան ընդհանուր քննության պատկերը, տարբերակել լեյկոցիտները, հաշվել ռետիկուլոցիտների քանակը:

Շճաբանական լաբորատորիա

Կատարվում են արյան իզոսեռոլոգիական և շճաբանական հետազոտություններ`

 • արյան խմբի որոշում խաչաձև եղանակով
 • արյան ռեզուս-պատկանելիության որոշում
 • հեպատիտներ
 • բրուցելոզի ռեակցիա՝ տիտր
 • Ռայտ-Խեդելսոնի ռեակցիա
 • ներարգանդային վարակներ
 • լյամբլյա`քանակական որոշում
 • հերպես
 • տուբերկուլյոզ
 • ՄԻԱՎ

Մանրէաբանական լաբորատորիա

Կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 • արյան ստերիլության որոշում
 • դիսբակտերիոզ,
 • ստաֆիլակոկակրության որոշում
 • արտազատուկների մանրէաբանական քննություն
 • քերուկների մանրէաբանական քննություն,
 • Ռոտա-Ադենո վիրուս
 • ստրեպտոկոկ «Ա»
 • երսինիա
 • միկոպլազմա, ուրեապլազմա
 • ցանքսեր
 • պնևմոկոկի տարբերակման թեստ

Էքսպրես լաբորատորիա

Համալրված է ABL-330, Cobas 121, OSM-3 ֆիրմաների անալիզատորներով, որոնք հնարավորություն են տալիս կարճ ժամանակահատվածում պատկերացում կազմել

 • արյան թթվահիմնային հավասարակշռության
 • գազային հավասարակշռության
 • էլեկտրոլիտային բալանսի մասին

Հաշված րոպեներ են պահանջվում կենսականորեն անհրաժեշտ պարամետրերի (հեմոգլոբին, լեյկոցիտ, կրեատինին, միզանյութ, բիլիռուբին, գլյուկոզա և այլն) ստացման համար:

Համագործակցություն

Լաբորատորիան համագործակցում է հանրապետության և ԼՂՀ շատ մասնագետների, հիվանդանոցների, ԵՊԲՀ-ի մի շարք ամբիոնների և կլինիկաների հետ, մասնակցություն է ունենում ամբիոններում կատարվող գիտական որոշակի աշխատանքների:

Լաբորատորիան աշխատում է 24 ժամ, առանց հանգստյան օրերի:

Լաբորատորիայի բժիշկներ

Նկարներ

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել